Tietosuojaseloste

25.5.2018 alkaen

TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ: Tmi Mervi Hardèn Y-tunnus 1347257-6
2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ: Mervi Hardèn Kärköläntie 550 03850 Pusula, puhelin: 040 5888358, sähköposti: mervi.harden@gmail.com
3. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYSAIKA: Tiedot poistetaan silppurin kautta, kun hoitosuhteen päättymisestä on kulunut viisi vuotta.
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS: Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää toimivaa asiakassuhdetta. Asiakkaan yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa varten ja asiakkaan terveystiedot, niiltäosin mikä vaikuttaa hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen.
5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot.
6. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE: Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä kenellekkään ulkopuoliselle. Kaikki asiakkaan antamat tiedot jäävät vain asiakkaan ja minun välisiksi.
7. REKISTERITIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: Asiakasrekisterin tiedot ovat manuaalisesti paperilla ja kansio lukitussa tilassa valvotusti. Tietoja pääsee tarkastelemaan ainoastaan rekisterinpitäjä Mervi Hardèn.
8. REKISTERITIETOJEN TARKISTAMINEN: Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat rekisteritietonsa asiakaskäynnin yhteydessä.
9. KIELTO-OIKEUS JA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMINEN: Tiedot poistetaan rekisteristä, kun hoitosuhteen päättymisestä on kulunut viisi vuotta tai kun rekisteröity pyytää poistamaan tietonsa. Omia tietojaan voi korjata ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle Mervi Hardènille sähköpostilla, kirjeitse tai asiakaskäynnin yhteydessä.